© 2000-2016 Cordis Automation BV | High Tech Campus 9 | 5656 AE Eindhoven

Banner Cordis Platform Software

Aanpak Cordis Automation

Wat betreft projectaanpak is er in het algemeen een groot verschil tussen PLC en PC software ontwikkeling. Je kunt stellen dat het eigenlijk geheel verschillende werelden zijn met een 'muur' daartussen, die niet tot nauwelijks met elkaar communiceren.
Cordis Automation heeft zich als doel gesteld juist deze 'muur' niet te laten bestaan maar het beste uit beide werelden toe te passen. Dit voorkomt dat de oplossingsrichting al bij voorbaat vast ligt. Mede daardoor kunnen er ook hybride oplossingen ontstaan.

De oorsprong van Cordis Automation ligt in het PLC domein, daarom is in de loop der jaren steeds meer kennis vertaald van het PC naar het PLC domein. Dit heeft vooral betrekking op de ontwerpfase van het ontwikkeltraject, die in het PLC domein in het algemeen slecht of niet is ingevuld. Juist deze fase is cruciaal voor het succesvol verlopen van het project, omdat in de ontwerpfase in een vroeg stadium van het project risico's en onduidelijkheden worden geïdentificeerd en aangepakt.Rational Unified Process

Door Cordis Automation wordt als software ontwikkelproces 'Rational Unified Process' (RUP) als basis gebruikt.

RUP is een iteratief proces dat verdeeld is in 4 hoofdfases:

  • Inception: (Aanvang) Haalbaarheid en begrenzingen worden uiteengezet
  • Elaboration: (Detaillering) Identificeren en elimineren van risico's
  • Construction: Het maken van het product
  • Transition: Overdracht en oplevering van het product

Traditionele verschillen in software ontwikkeling

PLC software ontwikkeling is heel praktisch van aard waarbij de focus ligt op het realiseren van de totaaloplossing, nl. werkende equipment. Hierbij is software vooral een middel om de besturing te realiseren en niet een doel op zich.
Een project wordt in veel gevallen gerealiseerd door één persoon. De bedrijven waarin deze personen werken hebben hun eigen specifieke manier van werken en gebruiken een selectie van commerciële off-the-shelf hardware. De gebruikte tools (software ontwikkelomgeving) zijn hardwareleverancier specifiek. Het opleiden van de softwareontwikkelaars blijft vaak beperkt tot het volgen van een cursus hoe om te gaan met deze tools.
Na het opstellen van de requirement specificatie wordt meestal direct overgegaan tot de implementatie-fase, het maken van de softwarecode. Een echte software ontwerp-fase is er niet, het maken van een ontwerp gebeurt impliciet tijdens het maken van de code. De reden dat het ontwerp niet expliciet is gemaakt en gedocumenteerd is, wordt mede ingegeven door het feit dat het gehele project vaak door één software engineer wordt uitgevoerd.

PC / Embedded software ontwikkeling heeft een veel meer 'academische' aanpak dat kan leiden tot de neiging om software als doel te zien en daardoor de totaaloplossing uit het oog te verliezen.
Een project wordt over het algemeen gerealiseerd door een team van personen. De softwareontwikkelaars zijn theoretisch opgeleid en hebben meestal een informatica opleiding genoten op een hogeschool of universiteit. De bedrijven waarin deze teams werken gebruiken een gestandaardiseerde manier van werken m.b.t. de ontwerpmethoden, processen en talen, zoals: Object Oriëntatie, Rational Unified Process, Unified Modeling Language. De tools die ze gebruiken zijn open systemen, zoals: .NET, C++, C# en VB.
Voordat wordt overgegaan tot de implementatie-fase wordt eerst het software ontwerp ingevuld. Hierbij wordt het ontwerp expliciet gemaakt: gemodelleerd, gedocumenteerd en reviewed.

bbsp;

PLC

PC

ToolsLeverancier specifiek
  • Siemens S7
  • CodeSys
Open systemen
  • C++, C#, VB
  • .Net
Manier van werkenBedrijf specifiekGestandaardiseerd
  • Methode, Processen,Talen
  • OO, RUP, UML
PersoneelPraktisch opgeleidTheoretisch opgeleid
ArchitectuurCyclic schedulingEvent Driven scheduling